Docent Ralf Sundberg kommenterar

Docent Ralf Sundberg kommenterar

Om denna blogg

I boken "Forskningsfusket" visas hur dagens kostråd kom att formas som ett resultat av de samhällsförhållanden och den vetenskapssyn som rådde efter andra världskrigets slut, då kunskapen om fetternas och kolesterolets roll för cellers funktion till stor del var okänd. Med nya forskningsrön inom läran om fetter, lipidomics, är ett paradigmskifte på gång inom näringslära och medicin. Här kan du följa händelseutvecklingen och debatten.

Ny blogg

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg ons, april 09, 2014 16:33:06
Har nu övergått till ett nytt bloggformat och publicerar därför mina inlägg på denna nya adress: ralfsundberg.se . Välkommen dit!

  • Kommentarer(0)//blogg.ralfsundberg.se/#post20

Kardiovaskulär prevention och ”livsstilsmottagningar”

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg tis, mars 19, 2013 16:18:05

För att ytterligare befästa myten om att kolesterol skulle vara farligt har framförallt läkemedelsbolaget Pfizer satsat marknadsföringsmedel på att inrätta professurer vid många universitet, och särskilt då i ämnet kardiovaskulär prevention, som innebär förebyggande behandling mot hjärtkärlsjukdom. Detta initiativ uppskattas säkert av många universitet och sjukvårdshuvudmän, eftersom det innebär ett tillskott till budgeten, men syftet bakom satsningen är förstås att Pfizer vill sälja mer läkemedel. Förfarandet tjänar ytterligare ett syfte. De personer som tacksamt tar emot dessa professorstitlar som de annars knappast varit kvalificerade för och dessutom får sin verksamhet finansierad av Pfizer hamnar i en beroendeställning. Därför ser de det sedan som sin uppgift att stå upp för kolesterolhypotesen, när denna kritiseras av mer seriösa forskare.. Med en professorstitel kan dessa personer sedan röra sig självsäkert i media och få tilltro till nästan vad de säger, eftersom media så gott som alltid intar en beundrande attityd och tilldelar professorer expertroller även i frågor som ligger lite vid sidan om professorns egentliga ämne. För när en professor säger något obegripligt, tolkas detta bara som att det som sägs är alltför svårt för vanliga människor att förstå, och inte som det många gånger borde: Att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Den 7 januari 2008 invigdes en så kallad livsstilsmottagning vid Sveriges mest prestigefyllda medicinska institution, nämligen Karolinska institutet. Professor i kardiovaskulär prevention vid denna är allmänläkaren Mai-Lis Hellénius, som utnämndes 30 oktober 2007. Bland sina övriga meriter kan Hellénius räkna att hon sitter i Swedish Nutrition Foundations (SNF) forskningsråd. SNF har tidigare bidragit till att finansiera hennes forskning. Dessutom sitter hon i Livsmedelsverkets expertgrupp för kostfrågor, tillsammans med sin make Tommy Cederholm, som är professor i nutrition i Uppsala och dessutom styrelseledamot i SNF. Professor Hellénius verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset beskrivs på sjukhusets hemsida så här:

” i form av gruppträffar kommer livsstilsmottagningen att arbeta med patienternas fysiska aktivitet, matvanor, nikotin- och alkoholbruk samt stress. Före och efter "livsstilskursen" kontrolleras patienternas vikt, midjemått (bukfetma), blodtryck, blodfetter, blodsocker och livskvalitet (inklusive mat- och motionsvanor). Livsstilsmottagningen ska sträva efter att lyfta fram det friska och lusten i att röra sig och att äta både gott och bra.

Många studier visar att sjukvården kan bli mycket bättre på att behandla bakomliggande faktorer till hjärt- och kärlsjukdom – det vill säga höga blodfetter, högt blodtryck, högt blodsocker, okänslighet för insulin, övervikt, bukfetma, med mera. Alla dessa faktorer är starkt kopplade till vår livsstil.

I svenska och internationella dokument har livsstilen numera en central plats både vad gäller att förebygga och att behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Den vetenskapliga grunden är god, men fortfarande satsas förhållandevis lite på detta. Enligt nya svenska hälsoekonomiska studier kan satsning på livsstilsarbete dessutom innebära en ekonomisk besparing för vården. Livsstilsmottagningen stöds av externa projektmedel från läkemedelsföretaget Pfizer.”

Eftersom Pfizer säljer läkemedel som sänker kolesterol , högt blodtryck och blodsockret vid diabetes, läkemedel för rökavvänjning och för sexuell lust (Viagra), kan denna mottagning sägas vara ett mycket illustrativt exempel på hur läkemedelsföretag genom denna typ av partnerskap med ett känt universitetssjukhus funnit ett kreativt och samtidigt diskret sätt att marknadsföra sina produkter.

Mottagningen marknadsför en livsstil med fettsnål mat, som på sikt faktiskt ökar risken för just de sjukdomar Pfizers läkemedel självklart inte botar men ändå används för oftast under resten av livet hos de som fått diagnoserna. Eftersom professor Hellénius egen forskning visat att minskat fettintag hos medelålders män gav mindre midjemått används denna som exempel i mottagningens livsstilsinformation. Ja, de män som undersöktes vid Sollentuna vårdcentral som åt 3-4 skivor mindre ost om dagen motsvarande en minskning på 10 gram fett eller 90 kalorier från fett hade verkligen 1,3 cm mindre midjemått efter ett halvår i Hellénius studie. En centimeter är emellertid så lite att det ryms inom marginalen för mätfel och därför är ju hälsoeffekten i ärlighetens namn noll av ett sådant så kallat livsstilsråd. Att vi numera vet från större och bättre genomförda studier över längre tid att fettsnål kost ger försämrade blodfetter och på sikt ökar viktuppgången och diabetesrisken låter professor Hellénius förstås bli att berätta, när Pfizers professionella marknadsförare ordnar intervjuer med media. Som exempel kan nämnas artikeln ” Livsstilsarbete vinner terräng” i tidskriften Praktikan från vårdföretaget Praktikertjänst där jag är anställd. Där minskar dessutom midjemåttet hos de medelålders männen i hennes studie till imponerande två centimeter istället för en. Och det var ju nästan sant. Professorer som lärt sig konsten att nästan säga sanningen, men inte hela sanningen är förstås drömmen för de kommersiella krafter som har dem i sitt grepp.

Pfizer tog initiativ till att starta en livsstilsmottagning i Vetlanda i samarbete med Jönköpings läns landsting. Den invigdes i oktober 2008, och i samband med detta föreläste just professor Hellénius. På Pfizers hemsida kan man läsa hur denna mottagning fungerar:

” – Det övergripande syftet är att all personal på Vetlanda vårdcentral ska bidra till en starkare hälsoorientering och således till en effektivare hälso- och sjukvård, säger Marie [Rooth, projektledare].
Livsstilsmottagningen är ett verktyg och stöd till övriga professioner för att förverkliga detta. Enligt nya rekommendationer ska livsstilsförändringar alltid ingå som en del av behandling vid vissa diagnoser som exempelvis hypertoni [högt blodtryck]. Nu har vi en organisation som på ett bättre sätt följer upp resultaten. Sjuksköterskorna ser till att målvärden uppnås genom att stödja patienten till livsstilsförändringar samt ansvarar för titrering av läkemedel (hypertoni, hjärtsvikt, diabetes, hyperlipidemi).

– I det nationella kvalitetsregistret för diabetiker (NDR) kan vi se att vår enhets resultat förbättrats, avseende målblodtryck med upp till 10 procent på bara tre månader. Det visar på en stor potential till förbättring när man jobbar strukturerat.”

”Titrering av läkemedel”, det vill säga utprovning och dosering utförs således av sjuksköterskor i stället för av läkare i Vetlanda. Dessa sjuksköterskor har specialutbildats av läkemedelsbolaget Pfizer i att följa behandlingsrekommendationer från expertgrupper, och fördelen med detta är att dessa genom en lägre utbildningsnivå saknar den skepticism och de bromsar som läkare har med sig från sin grundutbildning där ämnen som fysiologi och biokemi ingår. Sjuksköterskorna har dessutom bättre träning i att följa direktiv uppifrån. Det vore också underligt om det inte skulle vara just Pfizers läkemedel som i första hand används, eftersom dessa nu är det som man i Vetlanda associerar till när man tänker på livsstil, förutom mat och motion. Och det handlar inte bara om enstaka mediciner utan läkemedel för högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes och kolesterolsänkande statiner. Så sparas det värdefull tid och Vetlandaläkarna kan därför i lugn och ro ägna sig åt viktigare uppgifter än patienterna, som exempelvis administration, personalmöten och kontemplation över senaste golfrundorna.

Just nu planerar Mai-Lis Hellenius för en utbildning om fetter, den så kallade Fettskolan som är ett samarbetsprojekt mellan Stockolms Läns Landsting och Livstilsmottagningen (läs Pfizer). Gud bevare oss! Det alltmer långtgående korporativistiska samarbetet mellan vår offentligfinansierade sjukvård och kommersiella krafter går för långt. Stackars kollegor i sjukvården som kommer att vilseledas och stackars deras patienter.

  • Kommentarer(5)//blogg.ralfsundberg.se/#post15

Debattartikel i UNT

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg mån, februari 06, 2012 09:38:07

Under rubriken "Statiner gör mer skada än nytta", skriver idag jag och sex ytterligare forskare och läkare i Uppsala nya tidning. Artikeln är en replik på tre kardiologers utspel för ett par veckor sedan, som varnade patienter för att sluta ta kolesterolsänkande medicin. I spetsen för dessa var Björn Dahllöf, som Lars Werkö, hjärtprofessor, redan i början av 2000-talet anklagat för att låta industrins ärenden gå före patientnyttan.


Läs artikeln här:

http://www.unt.se/debatt/statiner-gor-mer-skada-an-nytta-1653445.aspx


  • Kommentarer(3)//blogg.ralfsundberg.se/#post7

Rött kött igen

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg ons, februari 01, 2012 19:56:57


I Dagens Nyheter upprepas idag påståendet att så kallat rött kött skulle ge cancer i tjock- och ändtarm. Om detta skulle "alla forskare" var överens skriver ännu en av tidningens vetenskapsjournalister, denna gång apropå att Livsmedelsverket, vissa livsmedelsföretag och dietister oroar sig över att allt fler äter så kallad LCHF-kost.


Den osakliga skrämselpropagandan fortsätter alltså.


Man kan visserligen inte begära att vetenskapsjournalister skall känna till alla publicerade studier, men i en så här infekterad debatt kanske det varit på sin plats att fråga forskare som inte stöds av industrin om deras ståndpunkt.


Vi kan nämna ett faktum som totalt motbevisar denna hypotes. Det kommer från den kända EPIC-studien och är publicerat på Oxford-universitetets hemsida. Där jämförde man nämligen förekomsten av olika cancerformer hos vegetarianer med dem som äter kött. Då framkom det att risken för vegetarianer att få just cancer i tjock och ändtarm var högre än hos köttätare. Med andra ord, kött, rött eller inte, ökar inte risken för denna cancerform.


http://www.epic-oxford.org/publications/1506/cancer-risk-in-vegetarians
  • Kommentarer(3)//blogg.ralfsundberg.se/#post6

Kampanj mot lågkolhydratkost

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg mån, januari 23, 2012 13:53:16
Mitt inlägg igår handlade om en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter som varnar för att rött kött skulle ge cancer. I artikeln citerar Karin Bojs nutritionsepidemiologen Alicja Wolk som felaktigt påstår att alla forskare skulle vara eniga om det, och refererar till ett dokument från 2007 från World Cancer Research Fund (WCRF), en stiftelse med nära band till den av den multinationella läkemedels-, livsmedelstillsats-, besprutnings-, utsädes- och livsmedelsindustrin ägda International Life Sciences Institute (ILSI). Jag tolkade utspelet som ett försök att misstänkliggöra lågkolhydratkost.


Intressant nog publicerades i går ett nära nog identiskt utspel i Bergens Tidende, där näringsforskaren Mette Helvik Morken vid Haukelands sjukhus, refererade till samma dokument från WCRF, och påstod att lågkolhydratkost skulle öka risken för tarmcancer.


http://sprek.bt.no/sprek/Derfor-kan-lavkarbo-gi-deg-kreft-i-tarmene-14309.html


Bergens Tidende köpte emellertid inte argumenten lika lätt som DN:s Karin Bojs utan lät lågkolhydratförepråkare som Fedon Lindberg, med dr Sofie Hexeberg och nutritionsforskaren Dag Viljen Polescynski uttala sig.


Två utspel samma dag med referens till samma dokument från 2007 tyder på att det rör sig om en orkestrerad kampanj i Skandinavien, med syfte att skrämma människor från att våga pröva lågkolhydratkost. Detta är sannolikt inte den första, och kommer väl inte att bli den sista kampanjen heller.


Här kan du läsa mer om hur osakligt utspelet är:


http://sprek.bt.no/sprek/sprek/--Lavkarbo-gir-ikke-kreft-14428.html#.Tx0l-z78VlU.facebook

  • Kommentarer(5)//blogg.ralfsundberg.se/#post5

Mat som förebygger diabetes?

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg sön, januari 15, 2012 12:53:49

Vid Lunds Universitet finns en märklig hybrid mellan forskning och marknadsföring av livsmedel som heter Anti-Diabetic Food Center. Detta center leds av professor Inger Björck från institutionen för industriell näringslära, medarbetare i ILSI, ett forskarnätverk som stöds av livsmedels- och läkemedelsjättar. http://www.ilsi.org/europe/pages/tf_metasynd.aspx

Medfinansiär till detta projekt är Region Skåne, Vinnova och vissa livsmedelsindustrier. Syftet med upplägget tycks vara att ge ett sken av att kolhydratrik kost skulle förebygga diabetes, trots att vi idag vet att just en sådan kost ligger bakom den accelererande förekomst av diabetes i västvärlden. Det var ju med införandet av sådana kostråd som USA år för år fått se andelen feta och diabetiker öka. Men skam den som ger sig. Så här ser programmet ut:
Inbjudan: Mat som förebygger diabetes - nya rön

Typ två-diabetes blir allt vanligare i västvärlden. Forskarna blir alltmer varse att vår kosthållning båda kan minska och öka risken för att utveckla diabetes och det så kallade metabola syndromet.

Måndagen den 23 januari presenterar fem forskare från Lunds universitets tvärvetenskapliga Antidiabetic Food Centre (AFC) nya resultat på området.

Det handlar om nypon som skydd mot hjärt- och kärlsjukdom, om mjölkproteinets speciella inverkan på blodsockret, om fördelen med att äta korn, hur antidiabetiska livsmedelskoncept minskar riskfaktorer och förbättrar minnet samt effekter av råg på cellnivå.

Dessutom bjuds på lunch baserad på AFC-forskning.

Seminariet vänder sig till journalister, hälso- och sjukvård, politiker, livsmedelsindustri, forskningsfinansiärer och forskare. Alla talare finns på plats hela dagen. Pressmaterial skickas ut den 23 januari.

Tid: Måndag 23 januari 2012 kl 10.00-14.30

Plats: Universitetshusets aula, Lunds universitet

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men för vår planering vill vi ha din anmälan senast den 16 januari, om du vill ha lunch. Anmäl dig till ingrid.ristilammi@ffsc.lu.se

Deltagarantalet är begränsat. Ev frågor besvaras av bitr centrumföreståndare Maria Johansson (maria.johansson@ffsc.lu.se, 046-222 14 29) eller pressansvariga Kristina Lindgärde (kristina.lindgarde@kansli.lth.se, 046-222 07 69, 0709-75 35 00) och Katrin Ståhl (katrin.stahl@med.lu.se, 046-222 01 31).

Program

10.00 Intresse för livsmedelsbaserad prevention och företagande i Region Skåne, Hannie Lundgren, Forskningsdirektör Region Skåne

10.15 Antidiabetic Food Centre, Professor Inger Björck, centrumföreståndare för Antidiabetic Food Centre, Lunds universitet

10.30-11.00 Livsmedelsproteiner för underlättad blodsockerreglering; ny kunskap och nya användningsområden, Docent Elin Östman, Industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds universitet

11.00-11.30 Mat, måltider och minne, Dr Anne Nilsson, Industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds universitet

11.30-12.00 Effekter av råg på cellnivå, Professor Eva Degerman, Signaltransduktionsforskning, Lunds universitet

12.00-13.15 En lunchbuffé baserad på AFC-forskning kring ”Portföljkosten” serveras i Pelarsalen

13.30-14.00 Kan nypon skydda mot hjärt-kärlsjukdom?, Professor Cecilia Holm, Molekylär endokrinologi, Lunds universitet

14.00-14.30 Kolhydratrika livsmedels preventiva effekter; nya belägg för tarmflorans betydelse, Elin Johansson, doktorand, Industriell näringslära och Livsmedelskemi, Lunds universitet

Forskarna är verksamma inom det unika tvärvetenskapliga samarbetskonsortiet Antidiabetic Food Centre (AFC) vid Lunds universitet. VINN Excellence Centret Antidiabetic Food Centre är ett samarbete mellan Lunds Universitet, VINNOVA, Region Skåne, Aventure AB, Dr PersFood AB, MKS Umetrics, Procordia Food AB, Pågen AB, Semper AB och Sveriges Stäreksleproducenters förening upa.


  • Kommentarer(6)//blogg.ralfsundberg.se/#post3

Diabetes och snabbmat

SamhälleSkapad av Ralf Sundberg lör, januari 14, 2012 10:36:47Sambandet mellan de båda bilderna kan verka slumpartat, men visst är det så att en hög konsumtion av snabbmat och läskedrycker bidrar till utveckling av diabetes typ 2. Vad som är mera upprörande är att snabbmatsföretagen samarbetar med fetma- och diabetesexperter för att tona ner riskerna. Från Sverige deltar bland andra nutritionsforskaren docent Ulf Risérus i ILSI:s task force för metabola syndromet och diabetes. ILSI, dvs International Life Sciences Institute är ett samarbetsforum för livsmedels, läkemedels och kemikalieindustri som har ett stort inflytande på kostråden, så att företagens vinster inte minskar till följd av nutritionsforskningens rön. Experternas roll i ILSI är att tolka vetenskapliga data på ett för företagen gynnsamt sätt. Detta bidrar till att allmänheten fortsätter att vilseledas, så att ohälsan består.

  • Kommentarer(1)//blogg.ralfsundberg.se/#post2