Docent Ralf Sundberg kommenterar

Docent Ralf Sundberg kommenterar

Om denna blogg

I boken "Forskningsfusket" visas hur dagens kostråd kom att formas som ett resultat av de samhällsförhållanden och den vetenskapssyn som rådde efter andra världskrigets slut, då kunskapen om fetternas och kolesterolets roll för cellers funktion till stor del var okänd. Med nya forskningsrön inom läran om fetter, lipidomics, är ett paradigmskifte på gång inom näringslära och medicin. Här kan du följa händelseutvecklingen och debatten.

Den märkliga Västerbottenstudien

NutritionSkapad av Ralf Sundberg mån, juni 25, 2012 18:45:45

Härom veckan publicerades i Nutrition Journal en studie från det så kallade Västerbottenprojektet. Efter att ha läst artikeln och blivit förbluffad över vilka märkliga slutsatser författarna dragit ur sina siffror funderade jag över om det är värt att ödsla några ord om detta över huvud taget.

Men efter att Livsmedelsverket lovordat studien på sin hemsida känner jag mig tvungen att ta bladet från munnen.

Man kanske kan kalla det för en studie. Men vetenskap är det inte.

Studien återfinns här: http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-11-40.pdf

Så här förhåller det sig. År 1985 påbörjades ett projekt i Norsjö kommun i Västerbotten, sedermera kallat Västerbottenprojektet. Man har bland slumpvis utvalda invånare gjort en kostenkät bland som följts upp med mätning av längd, vikt och ett enkelt kolesterolvärde.

Samtidigt har man försökt påverka invånarna till att äta mindre fett, mer kolhydrater och motionera mer. Vad som man kunnat konstatera är att invånarna då rapporterat att de ätit mindre fett och mer kolhydrater, deras kolesterolvärden har minskat något samt att deras vikt har börjat öka år från år. (Trots det sistnämnda tycker Livsmedelsverket att detta är en insats för folkhälsan!)

Vad som nu föranleder den nu publicerade rapporten är att Västerbotteninvånarna de senaste åren rapporterar att de äter mindre kolhydrater och mer fett. Värst av allt anser författarna är att konsumtionen av smör och grädde ökat. Trots detta fortsätter kroppsvikten att öka i detta nordliga landskap i samma takt som förut. Och de senaste tre åren ses en ökning av kolesterolvärdena, påpekar de.

Detta båda observationer tar författarna som anledning till att misstänkliggöra så kallad LCHF-kost för att orsaka viktuppgång och högre kolesterolvärden. De hävdar att deras studiedata bevisar att sådan kosthållning vunnit mark i doktor Annika Dahlqvists hemtrakter och att detta nu riskerar att leda till att flera människor riskerar att dö av hjärtinfarkt.

Deras argumentation är visserligen intressant, men följer inte sedvanlig logik. Det orsakssamband som de menar föreligger förmår inte de data de åberopar bevisa.

De tar i första hand fasta på att totalkolesterol gått ner år efter år, för att sedan ha ökat. De redovisar andelen personer som tar kolesterolsänkande mediciner, men trots att den andelen ökat från år till år, tolkar de den genomsnittliga minskningen av kolesterolvärden under samma tid som ett resultat av att folk följt deras kostråd, snarare än att medicineringen under samma period ökat drastiskt. När värdena så ökat marginellt de senaste tre åren övertolkas detta. Författarna talar om skadliga nivåer trots att de genomsnittsliga kolesterolvärdena naturligtvis är normala. Inte heller redovisar de spridningsintervallen. Och framförallt bluffar de när de talar om risk för skadliga effekter eftersom de endast undersökt totalkolesterol, ett värde som vi numera vet att det över huvud taget inte korrelerar till hjärtkärlsjukdomsrisk.

När det gäller viktutvecklingen i Västerbotten har den ökat under hela den studerade perioden. Den ökade trots de kostråd författarna vill påstå är hälsosamma, och den ökade i genomsnitt under den period författarna tror att dessa kostråden trotsades.

Intressant nog redovisar man bara genomsnittet för hela befolkningen. Man redovisar inte vad som hände med kolesterolet eller vikten hos de som börjat äta mer fett och mindre kolhydrater, i jämförelse med dem som äter mer fettsnålt än förut, trots att de naturligtvis hade kunant räkna fram det. Man kan utgå ifrån att om sådana beräkningar har gjorts, skulle de slutsatser man ville dra, inte stödjas av data. Det är antagligen därför materialet presenteras på det sätt som skett.

Detta är ett typexempel på en studie som publicerats trots att den använda forskningsmetodiken inte går att använda för att bevisa något. Likväl citeras den i pressen och av Livsmedelsverket som om detta var vetenskap.

Så man kan undra varför den publicerades.

Då är det dags att titta i jävsdeklarationen.

Författarna uppger att de inte har något jäv att redovisa. Här bluffar de förstås.

Umeåprofessorerna Ingegerd Johansson och Göran Hallmans har ju kända band till livsmedelsindustrin och dess lobbyinggrupper som Swedish Nutrition Foundation (SNF) och har också tillhört Livsmedelsverkets expertgrupper.

Hallmans har varit konsult åt multinationella livsmedelsföretag som pastatillverkaren Barilla.

Ingegerd Johansson, professor i kariologi (inte kardiologi) var för övrigt den första från myndighetssverige som i ett brev försökte skrämma Dr Dahlqvist för att LCHF-kosten skulle strida mot ”Vetenskap och Beprövad Erfarenhet”. Bland hennes meriter noteras en märklig studie, där hon associerar fett i kosten med ökad risk för hål i tänderna, trots att alla tandläkare (och många läkare) vet att fett inte gynnar de bakterier som orsakar karies, utan att det är stärkelse och socker som laktobacillerna producerar sina frätande syror av. Sådana studier gillar förstås socker- och läskindustrin, som bidrar ekonomiskt till SNF, och deras ”experter”.

Den nu aktuella studien har alltså inget värde som vetenskapligt dokument. Den är en partinslaga att användas av grenar av livsmedelsindustrin i deras ständigt pågående lobbyingverksamhet, som dessutom kan användas för att skrämma konsumenter från att ändra sina kostvanor till det som är mer hälsosamt, nämligen mindre kolhydrater och mer naturligt fett.

  • Kommentarer(12)//blogg.ralfsundberg.se/#post11