Docent Ralf Sundberg kommenterar

Docent Ralf Sundberg kommenterar

Om denna blogg

I boken "Forskningsfusket" visas hur dagens kostråd kom att formas som ett resultat av de samhällsförhållanden och den vetenskapssyn som rådde efter andra världskrigets slut, då kunskapen om fetternas och kolesterolets roll för cellers funktion till stor del var okänd. Med nya forskningsrön inom läran om fetter, lipidomics, är ett paradigmskifte på gång inom näringslära och medicin. Här kan du följa händelseutvecklingen och debatten.

Epihealth – funderingar kring epidemiologi

NutritionSkapad av Ralf Sundberg sön, december 15, 2013 17:49:04

Häromåret fick jag med posten ett stort kuvert innehållande en inbjudan att delta i en ny forskningsstudie. Broschyren återfinns här om du vill se den: https://www.epihealth.se/PageFiles/655/Epihealth%20informationsbroschyr%20final%20version%20111206.pdf

Det var alltså frågan om en inbjudan till en omfattande hälsoundersökning, innefattande bl.a. EKG, minnestest, blodsocker, blodfetter, lungfunktionstest och blodtryck. Helt gratis! Vem skulle inte nappa på det? Som motprestation fordrades i stort sett endast att jag fyller i ett formulär om mina mat- och motionsvanor. Dessutom utlovades att forskarna därefter, om jag inte själv ångrar mig, följer uppgifter om mig i diverse dataregister jag framledes skulle kunna hamna i beroende på sjukdomar jag utvecklar över åren inklusive vad det kommer att gissas vad jag dött av. För numera obduceras döda ytterst sällan så de uppgifter om vad jag dött av kommer någon läkare att gissa sig till. Kanske med ledning av nämnda register.

Epihealth är alltså en epidemiologisk studie som syftar till att bättre kartlägga samband mellan livsstil och sjukdomar. Sådana här studier har gjorts sedan början av 50-talet. Den äldsta gjordes i Framingham, en småstad utanför Boston där en stor del av stadens invånare, närmare bestämt 5127 individer undersöktes på liknande sätt som nu planeras i Epihealth (1). Långt mer än hundra publikationer har kommit från Framingham, framförallt om samband mellan olika livsstilsfaktorer, blodprov EKG och risken att få hjärtinfarkt och risken att dö i denna sjukdom. Exempelvis kunde man redan 1956 påvisa ett visst samband mellan kolesterolvärdet hos män och risken att få infarkt (2). Emellertid, när man följt populationen i 30 års tid fanns inget samband mellan kolesterolvärdet och risken att dö i hjärtinfarkt (3). Tvärtom, bland de individer där kolesterolvärdet minskat de sista 15 åren var dödligheten i infarkt och generellt högre. Men ett par år senare publicerar man en ny rapport och denna gång handlar det inte om risken att dö av infarkt utan risken att få en. Och se, här påvisar man en kraftigt ökad risk att få infarkt om man har högt kolesterol. Underligt, eller hur? Högt kolesterol ökar inte risken att dö av infarkt, bara att få en. Och det är just denna paradox som illustrerar problemet med den här typen av studier. För det första, om försökspersonerna tar del av sina resultat av testerna ändrar de ju sitt beteende. Inte nödvändigtvis i en hälsosam riktning. De som oroades av sina kolesterolvärden i Framingham ändrade sannolikt matvanorna i riktning mot hälsovådliga oljor och margariner, vilket ökade deras dödlighet. Ändrade de inte matvanorna sökte de åtminstone sjukvården oftare när de var oroliga för hjärtat, vilket resulterade i fler infarktdiagnoser.

Epihealth gör nu om precis samma misstag. De undersökta får ta del av resultaten. Så här skriver man: ”Inom 3 veckor efter ditt besök på EpiHealth testcenter kommer en skriftlig sammanfattning av dina resultat finnas tillgängligt på din personliga hemsida på www.epihealth.se eller om så önskas skickas detta hem till dig via vanlig post. Om vi hittar någon mindre avvikelse, t ex ett måttligt högt blodtryck eller förhöjda blodfetter, kommer vi att kommentera detta och eventuellt be dig uppsöka din husläkare för vidare omhändertagande. Om vi hittar något mycket alarmerande kommer vi att kontakta dig omgående.”

Med andra ord: Forskarnas fördomar kommer att påverka resultaten precis som i Framingham.

Ett annat färskt exempel handlar om den kända studien Nurses Health Study. Ledaren för studien, professor Walter Willett har ekonomiska förbindelser med Valnötsodlarna i Kalifornien. Så han ställer alltid frågor om valnötskonsumtionen i de frågeformulär som skickas ut med regelbundna mellanrum. För varje gång han rapporterar något positivt om valnötter uppger de kvinnor som ingår i studien som har god hälsa att de äter valnötter. Nu senast påstås valnötter skydda mot typ 2 diabetes (5), hur nu det skulle gå till. Enda möjligheten skulle vara om valnötskonsumenter äter mindre socker, som är den verkliga boven.

Jag menar att denna typ av studier är helt meningslösa, eftersom de inte lär oss något om riskfaktorerna för sjukdom. De bara förstärker de fördomar som allmänhet och forskare redan har.

Referenser

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525365/pdf/amjphnation00421-0020.pdf

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550985/pdf/amjphnation01096-0007.pdf

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3560398

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2523187

5.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738245/  • Kommentarer(3)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av Albert Einstein tor, december 19, 2013 21:56:59

Vad studerar forskarna?
Hur kosten påverkar hälsan eller studerar dom hur kosten påverkar tarmfloran och hur tarmfloran påverkar hälsan?
Epidemiologiska studier kan inte ge svaret för dom vet inte vad det är dom studerar.

Penicillinkurer kan förstöra tarmfloran och då spelar det ingen roll vad dom äter och epidemiologiska studier blir totalt värdelösa.

En gång så trodde dom lärda att jorden var platt nu tror dom lärda att dom studerar hur kosten påverkar hälsan men dom studerar bara hur kosten påverkar tarmfloran och hur den sen påverkar hälsa.

Den mänskliga dumheten är oändlig till skillnad från universum som kanske har ett slut även om vi inte kan se slutet.


Skapad av Åke Persson ons, december 18, 2013 20:05:38

Jag deltar just nu i en studie i Skåne som heter BIG3 med samma upplägg. Jag var idag på första testbesöket med blodprov, ekg, lungblås mm. Efter det var det en omfattande enkät. Av det som kunde utläsas direkt på platsen var allt utmärkt, blodtryck, lungkapacitet, och mina blodvärden är helt utmärkta vid de regelbundna blodkontroller min vårdcentral gjort de senaste åren. Jag har typ2 diabetes men medicinerar inte mot det, men studien omfattar inte diabetes utan handlar om kol, hjärt och kärlsjuka samt lungcancer. Jag får väl då tillhöra den friska referensgruppen då. Det står i papperna att syftet med studien är att "förbättra kunskapen om tre av våra stora folksjukdomar", men i den omfattande enkäten ställdes inte en enda fråga om vilka mediciner jag tog eller vilken mat jag åt. Min hälsa trots t2d måste alltså förbli ett mysterium för dem, särskilt som min far, alla hans fyra syskon samt min farfar samtliga dog av hjärtinfarkt. Det står också att "Avsikten är att hitta faktorer som har stor betydelse för utvecklingen av dessa "de stora" folksjukdomar för att i framtiden kunna förebygga sjukdom." Där var frågor om rökning, akohol och sömn men inget om kosten. Man letar bara under lampan, om man letar alls. Man kan misstänka att det bara handlar om att hitta en ny målgrupp för "förebyggande" medicinering. Studien görs i samarbete med ett läkemedelsföretag, men om detta skrivs det inget om i presentationen. Jag hittade det ändå någon stans, minns dock ej var.

Skapad av sten bsell tis, december 17, 2013 18:37:58

Tycker att det ar en livsstilspraktik liknande den som Pfizer satt upp pa KI med Hellenius som chef, men det har var mycket mer raffinerat! Dom hoppas sakert pa att projektet blir en riktig storsaljare for statiner, saviuda dom inte rekommenderar LCH om dom ser lagt HDL, hogt VLDL, hogt LDL bestaende av de farliga sma partiklarna och hogt blodtryck. LCHF are det enda som vander samtliga dessa markorer. Men eftersom partikelstorleken ej kommer matas i dessa fina epihalsostudier sa raknas inte LCHF...., gissar iaf jag! Fy sager jag! Mat apokvoten istallet som bevisat visar akta risker!

" Om vi hittar någon mindre avvikelse, t ex ett måttligt högt blodtryck eller förhöjda blodfetter, kommer vi att kommentera detta och eventuellt be dig uppsöka din husläkare för vidare omhändertagande