Docent Ralf Sundberg kommenterar

Docent Ralf Sundberg kommenterar

Om denna blogg

I boken "Forskningsfusket" visas hur dagens kostråd kom att formas som ett resultat av de samhällsförhållanden och den vetenskapssyn som rådde efter andra världskrigets slut, då kunskapen om fetternas och kolesterolets roll för cellers funktion till stor del var okänd. Med nya forskningsrön inom läran om fetter, lipidomics, är ett paradigmskifte på gång inom näringslära och medicin. Här kan du följa händelseutvecklingen och debatten.

Cancer av kött? Nej, det är inte trovärdigt!

NutritionSkapad av Ralf Sundberg sön, januari 22, 2012 14:32:18
Idag skriver DN:s vetenskapsjournalist Karin Bojs, hedersdoktor vid Karolinska Institutet, att hög köttkonsumtion ökar risken för cancer.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/for-mycket-kott-bakom-manga-fall-av-cancer


Siffrorna hon anger kan uppfattas som rent skrämmande, var och en av dagens måltider som innehåller kött påstås öka cancerrisken med hela 30 procent. Artikeln når säkert sitt syfte, att väcka uppmärksamhet och skrämma så många läsare som möjligt, men är uppgifterna trovärdiga? Den numera populära LCHF-dieten nämns inte i artikeln, men då allmänheten numera fortfarande tror att LCHF-anhängare huvudsakligen lever på kött, kommer den nog att uppfattas som att denna diet därmed skulle vara farlig.

Hypotesen att animaliska fetter skulle orsaka cancer framfördes sannolikt för första gången 1965 på ett symposium om coloncancer av Ernst Wynder, som jämförde statistik på förekomsten av denna cancerform i olika länder med statistiska uppgifter om vilka fettyper som konsumerades. Då inga efterföljande studier kunde påvisa sådana samband ändrades hypotesen till att protein av animaliskt ursprung skulle vara skadligt. År1975 publicerades en ekologisk studie av epidemiologerna Armstrong och Doll, som fann ett statistisk samband mellan konsumtion av protein av animaliskt ursprung och förekomst av cancer i tjocktarm och ändtarm. Men dessa ignorerade att en studie publicerad 1970 inte funnit några samband mellan intaget av nötkött och dessa cancerformer och detta var baserat på siffror från USA:s jordbrukdepartement. Sedan dess har mer än 50 studier undersökt om något sådant samband finns varav ett 20-tal prospektiva studier de senaste två decennierna.

Vad visar då dessa? Vissa studier påvisar ett svagt samband mellan köttkonsumtion och cancer medan andra inte gör det eller till och med tyder på motsatsen.

I en stor kritisk genomgång av litteraturen från 2010 av Alexander och Cushing

http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/1239720164/name/Alexander+2010+Red+Meat+Colon+Cancer+Critical+Review.pdf

framkommer det att i genomsnitt påvisas en obetydlig riskökning i storleksordningen 10% vid hög konsumtion av så kallat rött kött, ett begrepp som dessutom är tvetydigt och dåligt definierat. Så små riskökningar är ytterst sällan beroende på ett orsakssamband, utan brukar bero på "confounding", att en riskfaktor hänger samman med en eller flera andra som rökning, hög sockerkonsumtion, låg socioekonomisk status m.fl.

Vid riskökningar under 50 procent kan man räkna med att orsakssamband saknas.

Vad som ytterligare talar emot ett orsakssamband är avsaknad av dos-respons i dessa studier.

Men i Karin Bojs artikel låter det så här: – När det gäller tjock- och ändtarmscancer är sambandet klart bevisat. Forskarna är helt överens. För de andra sjukdomarna håller bevisen på att ackumuleras, säger Alicja Wolk som är professor i nutrionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Alicja Wolk hänvisar också till en gammal rapport från World Cancer Research Fund som anses stödja hennes tes. WCRF är ett till ILSI närstående forskningsinstitut som med rätta kan kritiseras för att ha som agenda att just framställa köttkonsumtion som riskfyllt. WCRF gör egna studier och finansierar andra epidemiologer som just undersöker samband mellan köttkonsumtion och cancer. Just denna rapport tillhör de dokument som forskarna Alexander och Cushing kritiserar så här:

While acknowledging that WCRF/AICR embarked on a comprehensive, ambitious and arduous foray into the epidemiology surrounding red meat and colorectal cancer (in addition to numerous other dietary factors and cancer endpoints), the judgments and conclusions from a public health perspective have not been met with scientific consensus. In an editorial by researchers at the International Agency for Research on Cancer, the scientific and methodological grounds for WCRF/AICR’s ‘convincing’ classification for red meat and colorectal cancer were questioned due to strong previous conclusions for other dietary factors (e.g. fruits and vegetables) and cancer that were not supported by more recently published prospective studies (i.e. they did not substantiate prior associations) (16). Furthermore,International Agency for Research on Cancer raised questions about their evaluation process and classification system.

Så inte är forskarna eniga om att något orsakssamband mellan köttkonsumtion och cancer skulle föreligga. Tvärtom. Om man nu inte menar vissa forskare, som samarbetar med vissa industriintressen.

Inte heller har någon trovärdig mekanism för hur cancer skulle uppstå av att vi äter det som varit grunden i människans nutrition långt före stenåldern kunnat presenteras.

En annan observation som kraftigt talar emot ett sådant samband är det att mormoner (som äter kött), inte har mer coloncancer än sjundedagsadventister, som i de flesta fall är vegetarianer.

Dessvärre överöses vi av sådana här larmrapporter som härrör från meningslös epidemiologisk forskning. Bakom uppblåsandet av sådana brukar alltid det alltid finnas ett eller annat dolt kommersiellt intresse.


  • Kommentarer(6)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av Ingemar Ljungqvist ons, mars 20, 2013 08:56:03

Denna var klockren, där du använder vetenskapens förnämsta verktyg först : logiken. Nummer två: undersöker ev motiv och kopllingar till pengar hos den som går ut med "nyheten". Tre med referenser och sammanställningar sätter det nya påståendet under kritisk jämförande granskning. Bra jobbat Ralf Sundberg. Ännu bättre när du avslöjar de klockrena bindningarna mella Pfizer och Maj-britt Helenius. Nästa steg vore väl att granska Allansson och kilopriset för hennes nypatenterade spenatpiller. Kan det förklara hennes agerande i LCHF-debatter, där hon nästintill hängt ut sin okunskap i elementär biokemi?

Nu tycker jag du ska svara på cancer-svamp enkäten. Dina synpunkter är jättevärdefulla

Skapad av Ralf Sundberg tor, januari 26, 2012 19:32:42

Tack Mia, för att du påpekade det. Ja, ledarskribenten hänvisar till "Världscancerfonden", som just är den här tvivelaktiga påtryckningsgruppen som står ILSI nära. Detta illustrerar hur lätt opinionen kan låta sig påverkas av av till vetenskap förkläff lobbyism.

Skapad av Mia tor, januari 26, 2012 14:42:52

Ledaren i dagens Västerbottens Kuriren av Ola Nordebo går i samma tecken och hänvisar också till Alicja Wolk om hur farligt det är att äta rött kött.

http://vk.se/opinion

Skapad av Janicke mån, januari 23, 2012 15:07:57

Om nu rött kött skulle på något sätt vara hälsofarligt, beror det då inte snarare på nitriter och andra tillsatser i det? Eller på att nötboskapen får olika slags foder i stället för att få beta gräs?

Och, för den delen, är inte hart när all mat sjukdomsframkallande nu för tiden, processad och med massor av tillsatser som den är.

Skapad av Ralf Sundberg mån, januari 23, 2012 07:51:45

Tack Maria, för ditt värdefulla påpekande. Visst, undantag finns ju. Alla sjundedagsadventister är ju inte vegetarianer heller. Men nu till den viktiga punkten. Båda dessa grupper liknar varandra mycket i övrigt, de röker inte, de dricker inte, använder inte droger och har en stark social samhörighet. Alltsammans faktorer som är hälsobefrämjande. Men om nu så kallat rött kött orsakar cancer i tjock- och ändtarm hade skillnaden i matvanor som ändå finns lett till en lätt påvisbar skillnad, som alltså inte låter sig påvisas i forskningen. Vad jag vänder mig mot i DN-artikeln är två saker, dels påståendet att det skulle finnas ett orsakssamband, för det är det påvisade sambandet alldeles för svagt. För det andra reagerar jag alltså mot att det påstås att alla forskare är överens, för det är vi inte.

Skapad av Maria sön, januari 22, 2012 20:31:51

Ett litet påpekande. De mormoner jag känner äter mycket lite kött. Det är tydligen en av deras levnadsregler att vara måttlig med kött. Även vanligt med vegetarianer och veganer bland mormonerna.